קדם מגבר-PRE AMP

המגבר הראשון בשרשרת, במערכות שונות, נקרא קדם מגבר.
רצוי שהמגבר הראשון בשרשרת יהיה איכותי. איכות נמוכה של מגבר הקדם תגרום לעיבוד והפקה טובים פחות בהמשך השרשרת.
רצוי שהמגבר יהיה בעל ספרת רחש נמוכה (מידת הפגיעה ביחס אות לרעש של אות כלשהו). יחס אות לרעש הוא היחס בין עוצמת האות לעוצמת הרעש הכולל בהעברת אות ממקור מסויים ליעד. היחס הזה משמעותי כשמתייחסים לאותות אנאלוגיים.