תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר
 
שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "סטריאוסקופ". האתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר").
 
1.       משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
2.       הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על-פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
3.       האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
4.       לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה.
5.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.       אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על-פי הוראות תקנון זה כדלהלן.
 
הזמנת מוצרים
7.       "סטריאוסקופ" מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים. לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
8.       על-מנת שנוכל למלא את אחר הצעתך לרכישת מוצר, חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה כזה, שומרת לעצמה "סטריאוסקופ" את הזכות להגיש לך, במידה שישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה.כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר.
אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.
 
אופן ביצוע הזמנה
9.       לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את "סטריאוסקופ" לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
10.   רק לאחר ש"סטריאוסקופ" תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי "סטריאוסקופ", או יצרניהם או מפיציהם בישראל.
11.   כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך על-ידי "סטריאוסקופ".
12.   אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, רשאית "סטריאוסקופ" לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
13.   אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין.
14.   ניתן לתאם טלפונית הגעה לחנות לשם קבלת מוצר שהוזמן. במקרה של איסוף עצמי, יוכל רק בעל כרטיס האשראי, לאחר הצגתו ותעודת הזהות שלו, לקבל את המוצר במקום.
 
אמצעי התשלום
15.   באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
16.   שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
לקוחות סטריאוסקופ יכולים לשלם גם באמצעות PAYPAL .
 
מועד אספקה
17.   זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 ימים בהנחה שהמוצרים במלאי. חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, "סטריאוסקופ" עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
18.   במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על-פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות – רשאים מנהלי האתר מטעמה של "סטריאוסקופ" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה; ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
19.   המוצרים השונים יסופקו באמצעות עובדי/מתקיני "סטריאוסקופ" או חברת משלוחים מטעם "סטריאוסקופ".יודגש בזה שהמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על-ידי "סטריאוסקופ" ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד "סטריאוסקופ" עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם "סטריאוסקופ".
20.   אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם "סטריאוסקופ". במידה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם "סטריאוסקופ" לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזה, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "סטריאוסקופ" הפוסקת הבלעדית.
 
מחירים ותשלומים
21.   חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת. המחיר כולל הוצאות משלוח ודמי טיפול והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
22.   "סטריאוסקופ" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
23.   כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 
ביטול עסקה

א.ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם.
ב.הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.
ג.בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, המוצר יוחזר ע"ח הצרכן.
ד.בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יוחזר לו תוך 14 יום מהודעת הביטול, המוצר יוחזר ע"ח סטריאוסקופ.
ה.המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי , או סביר באריזתו המקורית.
ו.לסטריאוסקופ הזכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ז.סטריאוסקופ תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
ח.סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ומוצרים שאינם במלאי שוטף ושהוזמנו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
אאאח4.  א
אחריות
27.   "סטריאוסקופ" ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים ייתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד "סטריאוסקופ" לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט בתנאי שימוש אלה.
28.   האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים בתעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים של המוצרים, לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
29.   בשום נסיבות לא תחול על "סטריאוסקופ" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי לפגוע ו/או לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"סטריאוסקופ" ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
30.   "סטריאוסקופ" ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על-ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
31.   השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא; לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "סטריאוסקופ" ו/או מי מטעמה בגין תכונות שירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
32.   אין אחריות על התקנה שהתבצעה על-ידי הלקוח.
הגם שהאחריות למוצרים ניתנת ע"י היבואנים/יצרנים סטריאוסקופ תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לסייע לצרכן, ולצמצם נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לו.
 
תנאים נוספים
1.   הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסרת לחברה לגבי העסקה שביצעת באתר זה. "סטריאוסקופ" מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על
מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל-פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
2.   בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מ"סטריאוסקופ" לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, יהא על "סטריאוסקופ" לבטל את  ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה המדובר במקרים חריגים ביותר בלבד אשר אינם בשליטת העסק(מצב חירום לאומי, פיגועי טרור, השבתה וכדומה...).בכל מקרה שכזה תעמוד לסטריאוסקופ הרשות לבטל העסקה ובכל מקרה שכזה יוחזר לצרכן מלוא התשלום ששולם על המוצר.
3.   "סטריאוסקופ" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על-פי שיקול דעתה אם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
 
דין ושיפוט הדין
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחד מארבעת המחוזות בארץ.  

ט.ל.ח
 

הצהרת פרטיות
 
המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
 
המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.
 
מה אנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרתביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"לנשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמוכן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם ביקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא"ל שלך בעניין מבצעים. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפראת האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיסאשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
 
המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 
יצירת קשר איתנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר יגאל דברא,
 למייל: mail to:istereoscope@gmail.com.
 
הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13
איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.